Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2024/2025

Więcej informacji znajdziesz TU <- kliknij ->

 

Drodzy Absolwenci!

W 2025 roku przypada 80. rocznica  powstania  I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. To doniosłe wydarzenie nie tylko dla obecnych pracowników i społeczności uczniowskiej, ale także dla tych, którzy na przestrzeni osiemdziesięciu lat tworzyli niezwykłą historię szkoły, przyczyniając się do jej rozwoju i kształtując jej tradycje. Chcąc podkreślić szczególny charakter jubileuszu, pragniemy wrócić wspomnieniami do przeszłości i wydać publikację upamiętniającą 80 lat funkcjonowania naszej szkoły. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udostępnienie Państwa pamiątek, zdjęć z opisem wydarzeń oraz wspomnień związanych z nauką i pracą w „starym ogólniaku”. Materiały prosimy przesyłać na adres: 80lecie@1loketrzyn.pl

 

Statuty


 

 • Statut 4-letniego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie /pobierz/
 • Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności (załącznik nr 3) /pobierz/
 • Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (załącznik nr 4) /pobierz/
 • Statut Samorządu Uczniowskiego /pobierz/
 • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania /pobierz/
 • Regulamin wypożyczania darmowych podręczników /pobierz/
 • Program wychowawczo-profilaktyczny 2023/2024 /pobierz/
 • Szkolny Zestaw Podręczników i Programów Nauczania 2023/2024 /pobierz/
 • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego /pobierz/
 • Aneks do Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na czas zdalnego nauczania /pobierz/
 • Aneks do Przedmiotowych Zasad Oceniania uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie na czas zdalnego nauczania /pobierz/
 • Program realizacji doradztwa zawodowego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2023/2024 /pobierz/