Rekrutacja 2024/2025

Więcej informacji znajdziesz TU <- kliknij ->

 

Tworzy boty, tzn. programy wykonujące zautomatyzowane czynności w zastępstwie człowieka, by usprawnić życie firmom, przyspieszając komunikację z klientami i obniżając jej koszty.

 

Czym się zajmuje?

Programista botów zajmuje się tworzeniem programów służących do wykonywania konkretnych skryptów w sieci. Najprostsze przeszukują serwery i strony pod kątem zadanych parametrów, np. słów albo liczb, sprawdzają stan konta właściciela, przypominają o płaceniu rachunków. Bardziej skomplikowane zajmują się np. obsługą klientów online, to tzw. chatboty - odpowiadają na wiadomości tekstowe lub prowadzą rozmowy głosowe, wyszukiwaniem połączeń komunikacyjnych, rezerwowaniem hoteli, sugerowaniem najbliższych sklepów określonej branży, albo kawiarni.

Boty wspomagają też prawdziwych graczy w grach online, tzw. aimboty, albo wręcz ich zastępują, udają prawdziwych ludzi w mediach społecznościowych, żeby np. promować konkretne produkty, usługi, wydarzenia kulturalne, kreować pozytywny wizerunek celebrytów, aktorów, publikować odnośniki do artykułów z internetowych wersji czasopism, a nawet wpływać na preferencje polityczne. Pracują bez wytchnienia i bez przerw. Komunikują się z serwisami docelowymi: platformami gamingowymi, mediami społecznościowymi, używając do tego stworzonych przeze programistę słowników API, czyli Application Programming Interface. Dzięki nim pobierają dane i wysyłają informacje o swoich działaniach, pomijając interfejs użytkownika, mogą wymieniać się danymi między sobą i są w stanie rozpoznawać, czy konkretna informacja to treść wiadomości, nazwa użytkownika, czy też data publikacji.

Umiejętności konkretnego bota zależą od tego, jakie algorytmy programista zastosuje do kierowania nim. Proste algorytmy sprawią, że będzie wykonywać tylko jedną, określoną czynność, np. wysyłać użytkownikom prognozę pogody na każdy dzień. Te bardziej zaawansowane pozwolą dopasowywać jego działania do rodzaju informacji przesyłanych z serwerów, np. będzie odpowiadać na pytania klientów na firmowym czacie.

 

Co powinien umieć?

W tym zawodzie istotna jest znajomość matematyki na poziomie niezbędnym do tworzenia różnego rodzaju algorytmów.

Ważna jest:

➡umiejętność obsługi systemów operacyjnych Unix, Linux, Windows

➡znajomość różnych języków programowania

➡umiejętność tworzenia botów spełniających różne zadania: udających graczy w grach online, obsługujących klientów online, sprawdzających stan konta, przypominających o płaceniu rachunków, udających użytkowników mediów społecznościowych

znajomość języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii technicznej, ponieważ instrukcje do większości programów i systemów komputerowych, których używa się podczas pracy są napisane w tym języku; znajomość angielskiego pozwala też na podnoszenie kwalifikacji podczas zagranicznych kursów i szkoleń, przyjmowanie zleceń od zagranicznych klientów oraz znalezienie dobrej pracy za granicą.

 

Jakie kompetencje miękkie są ważne w tej pracy?

? kreatywność,

? spostrzegawczość,

? samodzielność,

? odpowiedzialność,

? dokładność,

? sumienność.

Źródło: https://mapakarier.org/

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzimy 5 grudnia. Chyba każdy już wie, kim jest wolontariusz :) A wiecie, że jest taki zawód jak koordynator wolontariuszy? Taka osoba organizuje pracę wolontariuszy w szkole, firmie, organizacji pozarządowej…

 

Czym się zajmuje?

Wolontariusze stanowią nieocenioną pomoc w wielu fundacjach, organizacjach społecznych, ale także przedsiębiorstwach. Aby ich praca była efektywna, potrzebna jest osoba taka jak koordynator wolontariuszy. Do jego obowiązków należy zidentyfikowanie działań, w których firma lub organizacja będzie potrzebować pomocy wolontariuszy, określenie, w jakim zakresie chce ich w te działania zaangażować, jakie dostaną konkretne zadania do wykonania, co firma/organizacja może im zaoferować w zamian za ich pomoc. Koordynator określa też, ilu wolontariuszy będzie potrzebnych na konkretnych etapach projektu i jakie umiejętności powinni posiadać, by można ich było włączyć do pracy. Przeprowadza też spotkania rekrutacyjne. Przygotowuje niezbędne dokumenty: umowy, porozumienia, regulaminy. Dba też o ubezpieczenie wolontariuszy, planuje i organizuję dla nich potrzebne szkolenia, np. z obsługi sprzętu, przygotowuję miejsca pracy i ich wyposażenie: komputery, telefony, plakietki identyfikacyjne, ulotki, plakaty. Ustala także harmonogramy pracy wolontariuszy. Poza nadzorowaniem ich pracy i ocenianiem jej efektów dba też o dobre relacje w grupie, o rozwój osobisty, oferuje pomoc w sytuacjach, kiedy sobie nie radzą, rozwiązuje ewentualne konflikty i nieporozumienia między członkami zespołu oraz motywuje ich.

 

Co powinien umieć?

➡znać akty prawne regulujące pracę wolontariuszy, takie jak: Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

➡przygotowywać umowy i porozumienia

➡znać przepisy BHP, ergonomii pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których należy przestrzegać organizując pracę wolontariuszy oraz umieć dbać o ich ubezpieczenie, zarówno od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od nieprzewidzianych skutków ich działań

➡potrafić sprawnie zarządzać pracą wolontariuszy

➡potrafić przydzielać zadania dopasowane do zdolności i umiejętności konkretnych osób

➡określać, jakiej pomocy potrzebuje moja organizacja z ich strony

➡planować harmonogram prac

➡prowadzić rekrutację i szkolenia

➡przygotowywać miejsca pracy dla wolontariuszy oraz wspierać ich w wykonywaniu zleconych zadań

 

Jakie kompetencje miękkie są ważne w tej pracy?

? odpowiedzialność

? łatwość nawiązywania kontaktów z innymi

? umiejętność łatwego przerzucania się z jednego zadania na inne

? kreatywność

? elastyczność

? cierpliwość

? opanowanie

? odporność na stres

? otwartość

? empatia

? aktywne słuchanie

? umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

Gdzie może pracować?

W rozmaitych fundacjach, stowarzyszeniach i placówkach oraz innego rodzaju instytucjach, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie wolontariuszy. Wolontariat jest szansą na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, które przy poszukiwaniu pracy można wpisać w CV.

Źródło: https://mapakarier.org/

W skrócie: przeprowadza syntezy chemiczne i analizuje uzyskane wyniki. Tak naprawdę przyczynia się do rozwoju nauki. Dzięki niemu/niej świat wzbogaca się o nowe związki chemiczne, niewystępujące w naturze, albo poznaje nowe, efektywniejsze, tańsze i bardziej ekologiczne sposoby ich wytwarzania.

Czym się zajmuje?

Chemik na ogół pracuje w laboratorium. Odpowiada za opracowywanie i prowadzenie syntez organicznych, czyli otrzymywanie pożądanych związków chemicznych z prostszych, tańszych i łatwiej dostępnych składników. Być może nie wiecie, że w zasadzie wszystkie związki chemiczne produkowane przez organizmy żywe da się sztucznie syntezować, tylko nie zawsze jest to bardziej opłacalne od ich pozyskiwania z naturalnych źródeł. Poprzez syntezę laboratoryjną można za to tworzyć zupełnie nowe, niespotykane w naturze cząsteczki i wykonywać innowacyjne eksperymenty. Ta praca wymaga precyzji, koncentracji i wiedzy oraz umiejętności analizowania i interpretowania uzyskanych wyników.
Chemik organik może pracować indywidualnie, ale często jest członkiem zespołu badawczego i bierz udział w spotkaniach projektowych oraz współpracuje z naukowcami innych specjalizacji.

Co powinien umieć?

Musi doskonale znać się na chemii organicznej oraz posiadać umiejętności praktycznej obsługi aparatury i sprzętu, zarówno laboratoryjnego, jak i wykorzystywanego w przemyśle. Musi znać klasyczne techniki syntezy organicznej, w tym przepływową, enzymatyczną, mikrofale, fotochemię oraz umieć oczyszczać związki organiczne różnymi metodami. Musi być precyzyjny i odpowiedzialny, ponieważ pracuje z substancjami chemicznymi, a one często bywają toksyczne, wybuchowe albo niebezpieczne w inny sposób. Powinien wiedzieć, jakie są podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium. Muszę potrafić sprawnie posługiwać się specjalistycznymi programami do gromadzenia i analizowania wyników moich eksperymentów oraz chemicznymi bazami danych, np. Reaxys, SciFinder.

Jakie kompetencje miękkie są ważne w tej pracy?
➡ umiejętność poszukiwania i weryfikacji informacji,
➡ umiejętność zarządzania czasem,
➡ kreatywność,
➡ umiejętność nieszablonowego myślenia i kojarzenia odległych faktów,
➡ dokładność,
➡ odpowiedzialność,
➡ cierpliwość,
➡ umiejętność pracy w zespole.

Predyspozycje zdrowotne:
? dobry wzrok,
? prawidłowe rozróżnianie kolorów i ich odcieni,
? dobry słuch,
? dobry węch,
? sprawne dłonie i palce,
? koordynacja wzrokowo-ruchowa.

Przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania tego zawodu☹ skłonności do alergii, gdyż na co dzień mam do czynienia z rozmaitymi związkami chemicznymi, a wiele z nich ma potencjał uczulający.

Gdzie może pracować?

W jednostkach badawczych i prywatnych firmach z branży technicznej, spożywczej, chemicznej, kosmetycznej czy medycznej. Wszędzie tam potrzebni są naukowcy-eksperci do opracowywania nowych technologii.


Źródło: https://mapakarier.org/

Doradztwo zawodowe stało się nareszcie trwałym elementem systemu edukacyjnego. W tym miejscu dowiesz się, jaka praca może być dla Ciebie odpowiednia, co wpisać w CV w sekcji „doświadczenie”, jeśli jeszcze go nie masz, jakie są sposoby na zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych, które nie tylko wzbogacą dokumenty aplikacyjne, ale i pomogą wybrać dalszą ścieżkę edukacyjno-zawodową.

Będziemy tu zamieszczać informacje o zawodach, o których istnieniu pewnie nawet nie miałeś/nie miałaś pojęcia, linki do spotkań z przedstawicielami/przedstawicielkami różnych zawodów czy też fajne, inspirujące przemówienia dostępne na TED’s. Szukajcie nowych informacji w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE. A na początek zapoznajcie się z naszym Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego. To taki dokument, który wyjaśni Wam, kto i o czym będzie Wam opowiadał w ramach doradztwa zawodowego. Miłej lektury :)

 


Program realizacji doradztwa zawodowego  w I Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Kętrzyńskiego 2021/2022

/pobierz/