Rekrutacja 2024/2025

Więcej informacji znajdziesz TU <- kliknij ->

 

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza obchodzimy 5 grudnia. Chyba każdy już wie, kim jest wolontariusz :) A wiecie, że jest taki zawód jak koordynator wolontariuszy? Taka osoba organizuje pracę wolontariuszy w szkole, firmie, organizacji pozarządowej…

 

Czym się zajmuje?

Wolontariusze stanowią nieocenioną pomoc w wielu fundacjach, organizacjach społecznych, ale także przedsiębiorstwach. Aby ich praca była efektywna, potrzebna jest osoba taka jak koordynator wolontariuszy. Do jego obowiązków należy zidentyfikowanie działań, w których firma lub organizacja będzie potrzebować pomocy wolontariuszy, określenie, w jakim zakresie chce ich w te działania zaangażować, jakie dostaną konkretne zadania do wykonania, co firma/organizacja może im zaoferować w zamian za ich pomoc. Koordynator określa też, ilu wolontariuszy będzie potrzebnych na konkretnych etapach projektu i jakie umiejętności powinni posiadać, by można ich było włączyć do pracy. Przeprowadza też spotkania rekrutacyjne. Przygotowuje niezbędne dokumenty: umowy, porozumienia, regulaminy. Dba też o ubezpieczenie wolontariuszy, planuje i organizuję dla nich potrzebne szkolenia, np. z obsługi sprzętu, przygotowuję miejsca pracy i ich wyposażenie: komputery, telefony, plakietki identyfikacyjne, ulotki, plakaty. Ustala także harmonogramy pracy wolontariuszy. Poza nadzorowaniem ich pracy i ocenianiem jej efektów dba też o dobre relacje w grupie, o rozwój osobisty, oferuje pomoc w sytuacjach, kiedy sobie nie radzą, rozwiązuje ewentualne konflikty i nieporozumienia między członkami zespołu oraz motywuje ich.

 

Co powinien umieć?

➡znać akty prawne regulujące pracę wolontariuszy, takie jak: Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

➡przygotowywać umowy i porozumienia

➡znać przepisy BHP, ergonomii pracy, przeciwpożarowe i ochrony środowiska, których należy przestrzegać organizując pracę wolontariuszy oraz umieć dbać o ich ubezpieczenie, zarówno od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od nieprzewidzianych skutków ich działań

➡potrafić sprawnie zarządzać pracą wolontariuszy

➡potrafić przydzielać zadania dopasowane do zdolności i umiejętności konkretnych osób

➡określać, jakiej pomocy potrzebuje moja organizacja z ich strony

➡planować harmonogram prac

➡prowadzić rekrutację i szkolenia

➡przygotowywać miejsca pracy dla wolontariuszy oraz wspierać ich w wykonywaniu zleconych zadań

 

Jakie kompetencje miękkie są ważne w tej pracy?

? odpowiedzialność

? łatwość nawiązywania kontaktów z innymi

? umiejętność łatwego przerzucania się z jednego zadania na inne

? kreatywność

? elastyczność

? cierpliwość

? opanowanie

? odporność na stres

? otwartość

? empatia

? aktywne słuchanie

? umiejętność rozwiązywania konfliktów.

 

Gdzie może pracować?

W rozmaitych fundacjach, stowarzyszeniach i placówkach oraz innego rodzaju instytucjach, wszędzie tam, gdzie potrzebne jest wsparcie wolontariuszy. Wolontariat jest szansą na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, które przy poszukiwaniu pracy można wpisać w CV.

Źródło: https://mapakarier.org/