Rekrutacja 2024/2025

Więcej informacji znajdziesz TU <- kliknij ->

 

Kilkanaście lat temu ONZ oficjalnie uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata. Dlatego też co roku, w pierwszym tygodniu grudnia, obchodzony jest Europejski Tydzień Autyzmu, którego celem jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby osób w spektrum autyzmu, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem.

Rozumienie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) stale ewoluuje wraz z postępem naszej wiedzy i coraz lepszą diagnostyką. ASD to jedno z najczęstszych zaburzeń z grupy zróżnicowanych zaburzeń neurorozwojowych. Jego częstotliwość występowania szacowana jest na poziomie od 1% do 4% populacji. Osoba, u której diagnozuje się ASD, inaczej postrzega świat, ma problemy z komunikowaniem się i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Często może być nierozumiana i nieakceptowana przez otoczenie. Wynika to głównie z braku świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i objawów choroby.

W ostatnim czasie skokowo rośnie liczba diagnoz zaburzeń ze spektrum autyzmu. W Polsce, według danych Ministerstwa Edukacji i Nauki, do września 2023 r. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zaburzenia ze spektrum autyzmu otrzymało ponad 82 tys. dzieci i młodzieży. To niemal 16 tys. więcej niż w poprzednim roku szkolnym. Jedna piąta osób z niepełnosprawnością do 16. roku życia to osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają trudności w zakresie umiejętności społecznych, które wpływają na ich interakcje z rówieśnikami, nauczycielami i rodziną. Osoby z ASD często cechuje trudność w dostrzeganiu związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy sytuacjami, stanami mentalnymi (myśli, emocje) i zachowaniem innych ludzi.

Celem tego szczególnego tygodnia, jest przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób cierpiących na tą chorobę, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób zmagających się z tym problemem.

Więcej na temat autyzmu, jak i wydarzeń związanych z Europejskim Tygodniem Autyzmu, znajdziecie m.in. na stronach http://synapsis.org.pl/http://www.zaciszeautyzmu.pl/, czy też http://www.forumautyzmu.pl/.

psycholog szkolny

10 października to od 1992 roku Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, ustanowiony dzięki inicjatywie sekretarza generalnego Światowej Organizacji Zdrowia Psychicznego  - Richarda Huntera.
❓  Czym jest to zdrowie psychiczne?


✅  „Emocjonalnym, psychologicznym i społecznym dobrym samopoczuciem”.
✅  To wiemy.
✅  Tak, jak wiemy, że osiągnięcie „dobrego samopoczucia” we wszystkich sferach życia jest w obecnych czasach zwyczajnie trudne.

👉🏻 Ale są Ci, którym jest ciężej – bo nie umieją JESZCZE radzić sobie z emocjami, zagrożeniami, pokusami, presją.
👉🏻 To Dzieci i Młodzież.
👉🏻 To dla nich jest tak wiele inicjatyw, a jednak – wydawałoby się – nadal tak niewiele.

Jak możemy pomoc?:


❗ To My – Rodzice – jesteśmy odpowiedzialni za kondycję naszych
    Pociech.
❗ To My – Rodzice – mamy Ich teraźniejszość i przyszłość w swoich rękach.
❗ To My – Rodzice – powinniśmy tak zadbać o siebie, aby umieć zadbać o Młodszych.

Nauczycielu / Rodzicu:
❗ Zdrowie psychiczne zaczyna się w domu.
❗ Nie przerzucajmy się odpowiedzialnością.
❗  Zamiast tego zacznijmy wymagać od siebie, by następnie podjąć świadomą, rzetelną współpracę z innymi Nauczycielami, z innymi Rodzicami.


❓  Bo czyż jest coś ważniejszego niż ZDROWIE PSYCHICZNE NASZE I NASZYCH DZIECI?


💚 Może warto dzisiaj zatrzymać się na chwilę i przyjrzeć temu, jak to wygląda w Mnie, u Ciebie?

Drodzy,

Jeśli zauważysz siebie lub swoich przyjaciół:

  • trudności z przestrzeganiem do życia szkolnego,
  • problemy wtórne w relacjach z przeszłościi, a także ze sobą,
  • perspektywa odrzucenia, doświadczanie przemocy psychicznej lub wykluczenie,
  • obawa, wstyd, zagrożenie, zagrożenie, niepokój o siebie i innych, smutek itp.
  • problemy rodzinne – przestępstwo domowe, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłu,
  • następstwem jest zaburzenie psychiczne, skutki, senność, lęki, skutki uboczne, skutki zdrowotne, ubieranie się, objawy samookaleczeń, zadrapań, ból głowy, bóle głowy, objawy, złość, zachowanie agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych,

to you was do gabinetu, gdzie poszukamy najlepszego wyjścia z trudnej sytuacji, w której się znaleziono. Można się kontaktować bezpośrednio lub przez vulcan.

„Każda podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku”, może być tym razem dostępna dla Ciebie, będzie nasza wspólna rozmowa.

Psycholog szkolny -  Ewa Jorka-Wysokowicz

Tegoroczne hasło to: "Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem".
 
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychsicznych.
 
Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Wiele aspektów zdrowia psychicznego zostało zakwestionowanych; a już przed pandemią w 2019 r. jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe dostępne na rzecz zdrowia psychicznego są nadal niewystarczające i są znacznie niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.
 
Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego, generując krótko i długoterminowe stresy, co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się.
 
Rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu. Według WHO należy zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.
 
Stygmatyzacja i dyskryminacja nadal stanowią przeszkodę do włączenia społecznego i dostępu do właściwej opieki. Co ważne, wszyscy możemy odegrać swoją rolę w zwiększaniu świadomości na temat zdrowia psychicznego, a Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do zrobienia tego wspólnie. Wyobraźmy sobie świat, w którym zdrowie psychiczne jest cenione, promowane i chronione, gdzie każdy ma równe szanse korzystania ze zdrowia psychicznego i korzystania ze swoich praw człowieka oraz gdzie każdy może uzyskać dostęp do opieki psychiatrycznej, której potrzebuje.
 
Tegoroczne hasło odnosi się do rosnących nierówności społecznych i ekonomicznych, przedłużających się konfliktów i przemocy, które zagrażają postępowi w kierunku poprawy dobrostanu.
 
Szacuje się, że na świecie żyje aż 350 milionów osób, które zmagają się z depresją. W Polsce problem ten dotyka około 10% społeczeństwa. Według szacunków CDC (Unijna Organizacja Badająca Poziom Zachorowalności w Społeczeństwach) w ciągu życia co druga osoba zostanie zdiagnozowana z zaburzeniami lub chorobą psychiczną.
 
Jeśli potrzebujesz pomocy, przechodzisz kryzys, masz depresję, myśli samobójcze, jesteś ofiarą przemocy lub znasz kogoś, komu ta pomoc jest potrzebna - nie czekaj, skontaktuj się ze specjalistą. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer alarmowy 112.
 
800 108 108 - Nagle Sami - wsparcie dla osób po stracie bliskich i będących w żałobie – pon-pt 14:00-20:00