Drodzy,

Jeśli zauważysz siebie lub swoich przyjaciół:

  • trudności z przestrzeganiem do życia szkolnego,
  • problemy wtórne w relacjach z przeszłościi, a także ze sobą,
  • perspektywa odrzucenia, doświadczanie przemocy psychicznej lub wykluczenie,
  • obawa, wstyd, zagrożenie, zagrożenie, niepokój o siebie i innych, smutek itp.
  • problemy rodzinne – przestępstwo domowe, złe traktowanie, zaniedbanie, porzucenie, rozwód, wyjazd rodziców za granicę, uzależnienia, choroba przewlekła, choroba umysłu,
  • następstwem jest zaburzenie psychiczne, skutki, senność, lęki, skutki uboczne, skutki zdrowotne, ubieranie się, objawy samookaleczeń, zadrapań, ból głowy, bóle głowy, objawy, złość, zachowanie agresywne, lękowe, niepokój i wiele innych,

to you was do gabinetu, gdzie poszukamy najlepszego wyjścia z trudnej sytuacji, w której się znaleziono. Można się kontaktować bezpośrednio lub przez vulcan.

„Każda podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku”, może być tym razem dostępna dla Ciebie, będzie nasza wspólna rozmowa.

Psycholog szkolny -  Ewa Jorka-Wysokowicz

Tegoroczne hasło to: "Uczyń zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie dla wszystkich globalnym priorytetem".
 
Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychsicznych.
 
Czas pandemii odbił się i nadal odbija na naszym zdrowiu psychicznym. Wiele aspektów zdrowia psychicznego zostało zakwestionowanych; a już przed pandemią w 2019 r. jedna na osiem osób na świecie żyła z zaburzeniami psychicznymi. Jednocześnie dostępność do usług oraz środki finansowe dostępne na rzecz zdrowia psychicznego są nadal niewystarczające i są znacznie niższe od tego, co jest potrzebne, zwłaszcza w krajach o niskim i średnim dochodzie.
 
Pandemia COVID-19 spowodowała globalny kryzys zdrowia psychicznego, generując krótko i długoterminowe stresy, co wpłynęło na zdrowie psychiczne milionów ludzi. Szacuje się, że wzrost zarówno zaburzeń lękowych, jak i depresyjnych wynosi ponad 25% w pierwszym roku pandemii. Jednocześnie usługi w zakresie zdrowia psychicznego zostały poważnie zakłócone, a luka w leczeniu chorób psychicznych zwiększyła się.
 
Rosnące nierówności społeczne i gospodarcze, przedłużające się konflikty, przemoc i zagrożenia zdrowia publicznego dotykają całe populacje, zagrażając postępowi w kierunku poprawy dobrostanu. Według WHO należy zwiększyć uwagę i zaangażowanie poświęcane zdrowiu psychicznemu oraz wzmocnić opiekę nad zdrowiem psychicznym, tak aby wszystkie potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego zostały zaspokojone poprzez ogólnodostępne, przystępne cenowo i wysokiej jakości usługi i wsparcie specjalistów.
 
Stygmatyzacja i dyskryminacja nadal stanowią przeszkodę do włączenia społecznego i dostępu do właściwej opieki. Co ważne, wszyscy możemy odegrać swoją rolę w zwiększaniu świadomości na temat zdrowia psychicznego, a Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jest okazją do zrobienia tego wspólnie. Wyobraźmy sobie świat, w którym zdrowie psychiczne jest cenione, promowane i chronione, gdzie każdy ma równe szanse korzystania ze zdrowia psychicznego i korzystania ze swoich praw człowieka oraz gdzie każdy może uzyskać dostęp do opieki psychiatrycznej, której potrzebuje.
 
Tegoroczne hasło odnosi się do rosnących nierówności społecznych i ekonomicznych, przedłużających się konfliktów i przemocy, które zagrażają postępowi w kierunku poprawy dobrostanu.
 
Szacuje się, że na świecie żyje aż 350 milionów osób, które zmagają się z depresją. W Polsce problem ten dotyka około 10% społeczeństwa. Według szacunków CDC (Unijna Organizacja Badająca Poziom Zachorowalności w Społeczeństwach) w ciągu życia co druga osoba zostanie zdiagnozowana z zaburzeniami lub chorobą psychiczną.
 
Jeśli potrzebujesz pomocy, przechodzisz kryzys, masz depresję, myśli samobójcze, jesteś ofiarą przemocy lub znasz kogoś, komu ta pomoc jest potrzebna - nie czekaj, skontaktuj się ze specjalistą. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer alarmowy 112.
 
800 108 108 - Nagle Sami - wsparcie dla osób po stracie bliskich i będących w żałobie – pon-pt 14:00-20:00