Szybki dostęp

 

Rekrutacja 2024/2025

Więcej informacji znajdziesz TU <- kliknij ->

 

Drodzy Absolwenci!

W 2025 roku przypada 80. rocznica  powstania  I Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie. To doniosłe wydarzenie nie tylko dla obecnych pracowników i społeczności uczniowskiej, ale także dla tych, którzy na przestrzeni osiemdziesięciu lat tworzyli niezwykłą historię szkoły, przyczyniając się do jej rozwoju i kształtując jej tradycje. Chcąc podkreślić szczególny charakter jubileuszu, pragniemy wrócić wspomnieniami do przeszłości i wydać publikację upamiętniającą 80 lat funkcjonowania naszej szkoły. W związku z tym zwracamy się z prośbą o udostępnienie Państwa pamiątek, zdjęć z opisem wydarzeń oraz wspomnień związanych z nauką i pracą w „starym ogólniaku”. Materiały prosimy przesyłać na adres: 80lecie@1loketrzyn.pl

 

 
I Liceum Ogólnokształcące im. W. Kętrzyńskiego otrzymało wsparcie finansowe z "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" Priorytet 3.
 
Celem programu jest rozwijanie czytelniczych zainteresowań uczniów poprzez zagwarantowanie im dostępu do nowości wydawniczych oraz organizację wydarzeń promujących czytelnictwo. Efektem długofalowym i trwałym wynikającym z realizacji programu ma być rozbudzenie i rozwinięcie u uczniów zainteresowania czytaniem, co zachęci do samodzielnej aktywności czytelniczej nie tylko na kolejnych etapach edukacji, ale także w życiu dorosłym.
 
Nasza szkoła otrzymała dotację w kwocie 12 000 zł plus 3 000 zł wkładu własnego.
 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Liceum Ogólnokształcącego im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie

Regulamin korzystania z Wypożyczalni i Czytelni:

  1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły a także rodzice uczniów. Absolwenci szkoły mogą korzystać ze zbiorów biblioteki w czytelni.
  2. Wypożyczać książki można jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko innej osoby.
  3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy lektury obowiązkowe na okres jednego miesiąca, przed upływem którego można zwrócić się o przedłużenie terminu zwrotu. O ilości i terminie wypożyczonych książek spoza kanonu lektur decyduje nauczyciel-bibliotekarz.
  4. W przypadku zapotrzebowania na określoną pozycję nauczyciel-bibliotekarz ma prawo wystąpić o jej zwrot przed upływem terminu wypożyczenia.
  5. Biblioteka umożliwia wypożyczanie książek na okres ferii i wakacji (na okres wakacji po dokonaniu  zwrotu wypożyczonych wcześniej książek).
  6. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały, w chwili wypożyczenia powinien zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi wszelkie zauważone uszkodzenia i inne nieprawidłowości.
  7. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę, zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.
  8. Czytelnik przebywający w bibliotece zobowiązany jest do kulturalnego zachowania oraz przestrzegania zaleceń nauczyciela-bibliotekarza, min. może korzystać z telefonu komórkowego tylko za jego zgodą.
  9. Maturzyści rozliczają się z wypożyczonych zbiorów najpóźniej na tydzień przed zakończeniem zajęć. Do zakończenia egzaminów maturalnych ze wszystkich zasobów biblioteki mogą korzystać na miejscu w czytelni.
  10. Czytelnicy opuszczający szkołę (uczniowie, nauczyciele, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot wypożyczonych z biblioteki materiałów („obiegówki”) i przedłożenia go w sekretariacie szkoły.

 

Wszyscy Czytelnicy powinni zapoznać się z Regulaminem Biblioteki.

 

Katalog OPAC MOL NET+ /instrukcja - pobierz/

Oprac. Bożena Wójcik-Wasilewska